Aj vy môžete získať vzdelanie ZDARMA

Pre zamestnaných, SZČO a všetkých, ktorí chcú posunúť svoju kariéru a profesijne porásť.

Národný projekt 

Nestrať prácu - vzdelávaj sa!

Vďaka národnému projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa", viete získať všetko to, čo ku práci v oblasti poistenia v dnešnej modernej dobe potrebujete, a stať sa tak profesionálom vo svojom obore.

Postup je veľmi jednoduchý:

Registrácia na úrade

▪ Do projektu sa zapojíte tak, že sa zaregistrujete na Úrade práce v mieste bydliska ako Záujemca o zamestnanie.

▪ ŽIADEN STRACH - nie je potrebné si hľadať nové zamestnanie, prácu a nič vykazovať. Ide o formulár, ktorým sa do projektu zapojíte.

▪ Potrebný formulár si stiahnete TU. Formulár vyplníte a zašlete mailom, poštou, či odnesiete osobne na Úrad práce v mieste vášho bydliska.

▪ O pár dní, keď budete registrovaní, sa nám ozvete a my pripravíme žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie Záujemcu o zamestnanie.

Podanie žiadosti o poskytnutie príspevku

▪ Vyberiete si vzdelávací program a my vám pripravíme potrebnú žiadosť.

▪ Vy ju podáte na príslušnom úrade.

▪ Prebehne schválenie a po jeho ukončení podpíšete dohodu s Úradom.

▪ Dostanete vzdelávací poukaz na vybraný vzdelávací program.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.

Štúdium vybraného programu a ukončenie

▪ Príde vám pozvánka na vzdelávací program a vy začnete svoje 8 týždňové štúdium.

▪ Po ukončení vzdelávania od nás dostanete Certifikát spolu s ďalšími podkladmi, ktoré odovzdáte Úradu.

▪ Úrad faktúru za vaše štúdium uhradí a oficiálne ukončí vaše vzdelávanie.

V prípade potreby sme vám k dispozícii na mailovej adrese

office@akademiapoistovnictva.sk

Vzdelávacie programy

forma vyučovania: online
aktuálne iba za 297€ / osoba

V prípade získania Príspevku na vzdelávanie je platba financovaná z projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa.
forma vyučovania: online
aktuálne iba za 297€ / osoba

V prípade získania Príspevku na vzdelávanie je platba financovaná z projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

Chcem sa zapojiť do projektu 

"Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

Meno a priezvisko*
Trvalé bydlisko - adresa*
PSČ*
Mesto*
Telefonický kontakt*
Mailová adresa*
Vzdelávací program, o ktorý máte záujem*
Váš aktuálny pracovný stav je:

ⓘ Každého záujemcu budeme kontaktovať individuálne.

Otázky ohľadom projektu

Čo je to vlastne projekt "Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

Je to národný projekt Ministerstva práce, ktorého filozofiou je prostredníctvom cieleného vzdelávanie profesijne a kariérne rásť. Toto cielené vzdelávanie má pomôcť zamestnaným ľuďom udržať si prácu alebo nájsť si novú lepšiu prácu.

Pre koho JE projekt určený?


Projekt je určený pre:
- zamestnaných ľudí,
- podnikateľov (konateľov s.r.o., majiteľov firiem),
- živnostníkov (SZČO),
- matky na materskej,
- študentov posledného ročníka štúdia.

Pre koho NIE JE projekt určený?

Pre ľudí, ktorí sú nezamestnaní, teda evidovaní na UPSVaR ako Uchádzači o zamestnanie a pre ľudí, ktorí sú zamestnaní v zahraničí (a poistení mimo SR).

Mám nárok, aj keď si nehľadám novú prácu?

Projekt je zameraný aj na udržanie existujúcej práce alebo podnikania a prípravu na budúce povolania. Rovnako je zameraný na podporu vzdelávania v oblastiach, ktoré sú aktuálne na trhu práce veľmi žiadané. Hľadanie práce nie je podmienkou.

Čo získavam v rámci projektu?

Získavate 100% financovanie vzdelávania vo vybranom vzdelávacom programe.