Dohodnite si termín Vašej konzultácie:

Ing. Eva Stoklásová

Riaditeľka a odborný garant Slovenskej akadémie poisťovníctva, analytička, lektorka workshopov životného a neživotného poistenia, odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti.

Dohodnite si termín Vašej konzultácie:

Ing. Eva Stoklásová

Riaditeľka a odborný garant Slovenskej akadémie poisťovníctva, analytička, lektorka workshopov životného a neživotného poistenia, odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti.