Zvyšujeme vašu hodnotu

Robíme poisťovníctvo, žijeme poisťovníctvo, sme poisťovníctvo.

Prinášame vám semináre, kurzy, besedy a workshopy rôznej dĺžky a náročnosti.

Hlavným vzdelávaním našej akadémie je POISTNÁ ŠKOLA životného a neživotného poistenia. Vzdelávanie je výsledkom 14 rokov trvajúceho tvarovania konceptu, pričom pôvodné Workshopy životného a neživotného poistenia absolvovali stovky poslucháčov z rôznych spoločností.

Vzdelávanie prepája teoretické znalosti s praktickými zručnosťami. Jedinečný koncept a dôraz na prax je zárukou vysokej kvality a pripravenosti u jednotlivých poslucháčov. Našou filozofiou je zvyšovanie odbornosti našich absolventov a to dlhodobo. Veríme, že budovaním profesionality jednotlivcov je možné postupne zmeniť úroveň vedomostí a odbornej zdatnosti celého odvetvia.

Jednotlivé kurzy a semináre podporuje svojou účasťou špičkový lektorský tím, zložený z odborníkov akademickej sféry, štátnych inštitúcií a rovnako z rôznych oblastí profesnej praxe.

Garantom vzdelávania je Ing. Eva Stoklásová.

Ing. EVA STOKLÁSOVÁ
Ing. EVA STOKLÁSOVÁ

V poisťovníctve začínala v roku 2004 a od roku 2009 pôsobí ako Odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti, zároveň ako analytička pre oblasť životného a neživotného poistenia.

Vzdelávaniu a kreovaniu samotného jeho konceptu sa venuje viac ako 14 rokov. Jej workshopmi prešli stovky nováčikov, profesne starších obchodníkov, ale aj produktových manažérov, či analytikov. Komplexnosť a aktuálnosť vytvoreného vzdelávania spočíva v jeho neustálom rozširovaní a prispôsobovaní a vychádza z intenzívnej práce a kontaktu so sprostredkovateľmi a agentmi- pomoci pri riešení problematických situácií, či konzultácií o možnostiach a vhodnosti výberu a nastavení produktov.

Dlhodobým cieľom je vrátiť tejto profesii punc, aký si zaslúži. Eva Stoklásová je spolu s tímom lektorov presvedčená o tom, že profesia sprostredkovateľa poistenia je profesiou honosnou, váženou, jednou z tých, ktoré veľmi zásadne, no i citlivo vplývajú na životy iných, na životy klientov. Je preto ich spoločnou snahou zvyšovať stav odbornosti a posúvať štandardy znalostí jednotlivca na takú úroveň, aby bol post sprostredkovateľa poistenia jedného dňa znova na pozícii uznávaných a spoločnosťou vážených povolaní.

Na akadémii je zárukou prílevu aktuálnych informácií z oblasti poistnej praxe, trendov v poisťovníctve a požiadaviek, ktoré sú trhom poistenia kladené. Je to práve tým, že sa od roku 2006 denno- denne venuje týmto oblastiam poistenia:
– analytická činnosť v oblasti životného a neživotného poistenia;
– konzultácie v prípadoch zamietnutia a krátenia poistných plnení;
– komunikácia so sprostredkovateľmi poistenia, denné riešenie problémov, s ktorými sa potýkajú, aktívna pomoc pri vytváraní návrhov, riešení a odporúčaní v prípadoch sprostredkovateľov;
– lektorská a školiteľská činnosť;
– pomoc pri výklade poistných podmienok.

Absolvovala Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej Univerzity v Bratislave;
V minulosti pracovala na pozíciách v poistnej sfére- produkt manažment v komerčnej poisťovni, správa portálu pre dojednávanie poistenia motorových vozidiel,
Dlhodobo pôsobí ako odborná konzultantka a analytička pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti v oblasti poistenia, zároveň ako externý produkt manažér spoločnosti;

Spolupracuje s IBV NBS, n. o., ako lektor workshopov životného a neživotného poistenia;

Je autorkou nástroja určeného pre finančných agentov a poradcov – CHATBOT EWIČKA.

Ponuka kurzov TU