O nás

Hlavným vzdelávaním našej akadémie je POISTNÁ ŠKOLA životného a neživotného poistenia. Vzdelávanie je výsledkom 14 rokov trvajúceho tvarovania konceptu, pričom pôvodné Workshopy životného a neživotného poistenia absolvovali stovky poslucháčov z rôznych spoločností.

Prinášame vám semináre, kurzy, besedy a workshopy rôznej dĺžky a náročnosti.

Hlavným vzdelávaním našej akadémie je POISTNÁ ŠKOLA životného a neživotného poistenia. Vzdelávanie je výsledkom 14 rokov trvajúceho tvarovania konceptu, pričom pôvodné Workshopy životného a neživotného poistenia absolvovali stovky poslucháčov z rôznych spoločností.

Vzdelávanie prepája teoretické znalosti s praktickými zručnosťami. Jedinečný koncept a dôraz na prax je zárukou vysokej kvality a pripravenosti u jednotlivých poslucháčov. Našou filozofiou je zvyšovanie odbornosti našich absolventov a to dlhodobo. Veríme, že budovaním profesionality jednotlivcov je možné postupne zmeniť úroveň vedomostí a odbornej zdatnosti celého odvetvia.

 

Ing. Eva Stoklásová
Riaditeľka a odborný garant Slovenskej akadémie poisťovníctva, analytička, lektorka workshopov životného a neživotného poistenia, odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti.

V poisťovníctve začínala v r. 2004, pracovala na pozíciách: produkt manažment v komerčnej poisťovni, správa portálu pre dojednávanie poistenia motorových vozidiel. Od r. 2009 pôsobí ako odborná konzultantka pre finančno-sprostredkovateľské spoločnosti, zároveň ako analytička pre oblasť životného a neživotného poistenia, aj ako externý produkt manažér a projekt manažér implementácie projektov v oblasti poistenia. Vzdelávaniu a kreovaniu konceptu tak, ako je dnes známy na akadémii, sa venuje viac ako 14 rokov. Jej workshopmi prešli stovky nováčikov, profesijne starších obchodníkov, ale aj produktových manažérov, či analytikov. Komplexnosť a aktuálnosť vytvoreného vzdelávania spočíva v jeho neustálom rozširovaní a prispôsobovaní a vychádza z intenzívnej práce a z dennodenného kontaktu so sprostredkovateľmi a agentmi, pomoci pri riešení problematických situácií, či konzultácií o možnostiach a vhodnosti výberu a nastavení produktov.

Je zakladateľkou, riaditeľkou a odborným garantom Slovenskej akadémie poisťovníctva, na akadémii je zárukou prílevu aktuálnych informácií z oblasti poistnej praxe, trendov v poisťovníctve a požiadaviek, ktoré sú trhom poistenia kladené, ako napr.: analytická činnosť v oblasti životného a neživotného poistenia; konzultácie v prípadoch zamietnutia a krátenia poistných plnení; komunikácia so sprostredkovateľmi poistenia, každodenné riešenie problémov, s ktorými sa potýkajú, aktívna pomoc pri vytváraní návrhov, riešení a odporúčaní v obchodných prípadoch sprostredkovateľov; lektorská a školiteľská činnosť; pomoc pri výklade poistných podmienok. Externe spolupracuje s IBV NBS, n. o. ako lektor vlastných workshopov životného a neživotného poistenia. Je zakladateľkou akademického klubu Slovenskej akadémie poisťovníctva, ktorého cieľom je kontinuálne vzdelávanie sprostredkovateľov v oblasti poistenia. Je zakladateľkou akademickej knižnice Slovenskej akadémie poisťovníctva, ktorá poskytuje odborné materiály, analýzy, nástroje a pomôcky určené pre prácu sprostredkovateľov v oblasti poistenia. Je tiež autorkou nástroja určeného pre finančných agentov a poradcov – CHATBOT EWIČKA a autorkou aplikácie "Čo robiť ak" určenej pre občanov ako pomoc v prípade vzniku poistnej udalosti; RoS:

„Mojím dlhodobým cieľom je vrátiť tejto profesii punc, aký si zaslúži a o to sa spolu s tímom lektorov snažím. Som presvedčená o tom, že profesia sprostredkovateľa poistenia je profesiou honosnou, váženou, jednou z tých, ktoré veľmi zásadne, no i citlivo vplývajú na životy iných, na životy našich klientov. Je preto našou spoločnou snahou neustále zvyšovať stav odbornosti a posúvať štandardy znalostí jednotlivca na takú úroveň, aby bol post sprostredkovateľa poistenia jedného dňa znova na pozícii uznávaného a spoločnosťou váženého povolania."