Náklady horskej služby: kto má povinnosť ich nahradiť?

+ krátky prehľad limitov v produktoch poistenia

13.1. 2023

Lyžiarska sezóna, výlety do prírody a s tým prichádzajúce aj otázky súvisiace s potrebou poistenia do hôr. Je toto poistenie vôbec potrebné a ako súvisí s nákladmi v prípade zásahu horskej služby? Všetky odpovede sa dozviete v dnešnom článku.

Ak dovolenkujeme na horách, špeciálne na Slovensku, cítime sa prirodzene chránení tým, že v prípade zranenia náklady na liečbu uhradí naša zdravotná poisťovňa. A do určitej miery máme pravdu. Problémom ale je, že samotné ošetrenie v horách nemusí stačiť.

V prípade úrazu alebo inej nepríjemnosti na horách nám je potrebné poskytnúť ošetrenie, no k tomu sa môže pridružiť aj samotná záchranná akcia alebo dokonca pátranie, ak je človek v horách nezvestný. Toto všetko vieme spoločne nazvať technickým zásahom.

Čo teda predstavuje záchrana v horách, je to aj zdravotné ošetrenie?

(zdroj: HZS)

Každý zásah treba rozdeliť na dve časti. Jednou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a druhou technický zásah. Všetky úkony týkajúce sa zdravotnej starostlivosti aj naďalej uhradia zdravotné poisťovne. Technické zásahy si bude musieť postihnutý uhradiť sám. A to bez rozdielu, či bol porušený zákon, či si úraz a následný zásah záchranárov zavinil, alebo nie. Výnimkou sú neplnoleté osoby, osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej. Všetci ostatní sú ale náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú, povinní Horskej záchrannej službe nahradiť.

Novela zákona č. 544/2002 Z.z. stanovuje, o aké technické zásahy ide. Napríklad vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, poskytovanie prvej pomoci, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (teda lekár a lieky), preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku alebo zdravotníckemu zariadeniu, prevoz telesných pozostatkov. Typickým technickým zásahom je uviaznutie. Človek príde do terénu, kde nemá možnosť ísť ďalej ani sa vrátiť a vtedy potrebuje pomoc záchranárov. Časté sú aj pátrania po stratených osobách.

Čo je to technický zásah?

(zdroj: HZS)

Je to všetko to, čo nehradí zdravotná poisťovňa:

 • náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním,
 • náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni,
 • náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),
 • náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia,
 • v najtragickejšom prípade prevoz telesných pozostatkov,
 • pritom nezáleží na tom, či sa turista riadil alebo neriadil bezpečnostnými pokynmi Horskej záchrannej služby, ak sa také niečo stane, musí hradiť náklady.

Ako viem byť v horách počas dovolenky chránený?

Poistenie do hôr vám pomôže s krytím prípadných nákladov, ktoré je potrebné uhradiť Horskej záchrannej službe práve za technický zásah.

Je dôležité si ale pamätať, že v poistení sme povinní dodržiavať čo nám ukladá zákon, ale rovnako to, čo jednotlivé poisťovne ustanovujú vo svojich poistných podmienkach. Poďme si spoločne zhrnúť niekoľko základných bodov, na ktoré by sme nemali pri ceste do hôr zabudnúť. V horskom teréne sme povinní:

 • dodržiavať pokyny horskej služby, riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti
 • správať sa tak, aby sme neohrozovali vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb
 • dodržiavať pokyny prevádzkovateľa lyžiarskeho a športového areálu
 • pohybovať sa mimo vyznačených tratí len v prípade, ak máme zriadené poistenie, ktoré kryje prípadné poistné udalosti práve na takýchto zjazdovkách
 • ak plánujeme vykonávať adrenalínový alebo rizikový zimný šport, špeciálne sa na jeho krytie v balíku poistenia opýtajme svojho sprostredkovateľa poistenia

Aké sú limity v produktoch cestovného poistenia do hôr?

Limity v produktoch poistenia do hôr pre riziko Pátrania a zásahu Horskej záchrannej služby sú rôzne. Stiahnite si náš krátky prehľad TU

Tipy pre bezpečnú dovolenku v horách od nás

 • vyhnite sa alkoholu počas športovania a pohybu po tratiach- ak ste v čase vzniku poistnej udalosti pod vplyvom omamnej látky, navyše ak by sa preukázalo, že za vznik tejto udalosti môže práve opojenie alkoholom alebo inou látkou, plnenie môže poisťovňa krátiť alebo úplne zamietnuť
 • zapíšte sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov
 • neohrozujte iných športovcov vedome alebo hrubou nedbanlivosťou- napríklad bezohľadným jazdením vo veľkej rýchlosti, kedy môžete niekoho zraniť a zodpovedať za to
 • no a na záver to najpodstatnejšie- v prípade, ak by poistná udalosť vznikla, bezodkladne sa spojte s asistenčnou službou svojho poisťovateľa. Ste tak povinní urobiť a je to vo väčšine produktov jedna z podmienok úspešnej likvidácie poistnej udalosti. Túto povinnosť nemusíte dodržať vtedy, ak vám objektívne okolnosti bránia tak urobiť- ak by ste napríklad po ťažkom úraze neboli schopní udalosť hlásiť.

A ak sa chcete uistiť v tom, ako sa v prípade poistnej udalosti nepomýliť a vykonať tie správne kroky, použite vždy našu aplikáciu ČO ROBIŤ AK. Je dostupná pre androidy ale aj pre iOS.

Aplikácia, okrem iného, obsahuje

 • dôležité telefonické kontakty, ale hlavne
 • kroky, ktoré vám pomôžu urobiť všetko tak, aby ste sa nepripravili o poistné plnenie.

Prajeme nádherné zimné obdobie plné športových aktivít bez nehôd a nepríjemností. Všetko dobré priatelia,

tím Slovenskej akadémie poisťovníctva.