Seriál o POISTENÍ STORNA: časť I. Súčasne so zájazdom alebo aj neskôr?

+krátky prehľad lehôt pre dojednávanie poistenia STORNA

27.2. 2023

Ak ste si niekedy dávali otázku ako funguje poistenie STORNA, či je potrebné a na čo pozor, ste tu správne.

Poistenie storna je jedným z pripoistení v produktoch Cestovného poistenia. Na súčasnom trhu si ho vieme dojednať priamo ako súčasť komplexného balíka, ale aj ako samostatné poistenie, mimo iných doplnkov.

Rovnako si na úvod povedzme, že ho vieme mať ako variantu ku jednorázovym krátkodobým cestám, ale aj počas celého roka v celoročnej variante cestovného poistenia.

Kedy ho dojednávať?

Dojednanie poistenia Storna má svoje pravidlá:

  • buď ho uzavrieme spolu so zájazdom ( prípadne tesne okolo momentu, kedy sme zájazd objednali, či uhradili) alebo
  • ho uzavrieme o nejaký čas neskôr ( napríklad mesiac po kúpe zájazdu).

V ročnej variante to dokonca funguje aj tak, že si poistenie STORNA uzavrieme a následne sa nám postupne vzťahuje na krytie zájazdov, ktoré si počas roka nakúpime.

Poďme teda poporiadku.

Dojednanie spolu so zájazdom

Ako už vyplýva zo samotného názvu, poistenie si uzatvárame spolu so zájazdom. Takúto možnosť častokrát dostaneme priamo v cestovnej kancelárii. Ak si storno chceme dojednať sami, vieme tak urobiť prostredníctvom rôznych porovnávačov, či v spolupráci so svojim sprostredkovateľom poistenia.

Produkty dávajú možnosti rôzne – napríklad „do 24 hodín od kúpy zájazdu“ alebo „najneskôr 2 pracovné dni po dni záväzného objednania služby“, a podobne. Čo ale v prípade, ak na STORNO zabudneme alebo si myslíme, že máme čas a kúpime ho neskôr?

Neskôr je to možné tiež…. ale!

Druhou možnosťou, ktorú mnoho ľudí využíva, je uzavretie poistenia storna až oveľa neskôr, ako došlo k samotnej kúpe zájazdu. Deje sa tak z mnohých dôvodov, pričom jeden z nich môže byť aj ten, že sme jednoducho zabudli.

V tomto prípade si pamätajme, že poistné krytie nezačne byť účinné hneď. Funguje to tak, že po dojednaní a uhradení poistného začne bežať akási „čakacia lehota“, ktorá trvá určitý počet dní, napríklad 10 alebo 15 dní ( závisí od produktu a poisťovateľa). Až po jej uplynutí nadobudne pripoistenie platnosť a začne byť aktívne.

Ak by sme si teda zájazd kúpili 01.01.2023, odlietali 01.03.2023 a poistenie STORNA sa rozhodli dojednať si 01.02.2023, jednoznačne nedošlo k uzavretiu poistenia v deň kúpy/ objednania zájazdu. Ak by poistné podmienky hovorili, že poistná ochrana začína až 10. dňom po uzavretí poistenia a zaplatení poistného, znamenalo by to, že nás poistenie STORNA začína chrániť až 11.02.2023. A ochrana potrvá do nástupu na odlet, t.j. do 01.03.2023.

Na čo pozor?

Z príkladu vidíme, že ak sa rozhodneme uzatvoriť poistenie STORNA príliš blízko ku termínu odchodu, jeho účinnosť nemusí vôbec nastať. Platí totiž, že poistná ochrana končí nástupom na cestu.

Ak nadviažeme na vyššie uvedený príklad, tak za podmienky, že sme si zájazd kúpili 01.01.2023, odlietali 01.03.2023 a poistenie STORNA sa rozhodli dojednať si 24.02.2023, do odletu ostáva iba 5 dní. A to nemusí byť dostatok času na to, aby začala byť poistná ochrana účinná ( nezbehne čakacia lehota).

Pamätajme si na záver

V poistení STORNA platí:

  • uzatvorme si ho v deň kúpy zájazdu,
  • a ak nie, tak si overme, kedy nastáva účinnosť nášho poistenia ( napríklad poistná ochrana začína až 10. dňom po uzavretí poistenia a zaplatení poistného..)
  • v celoročných cestovných poisteniach je storno platné počas celého roka, no zaujímajte sa, kedy po dojednaní a úhrade začne plynúť naša poistná ochrana,
  • zapamätajme si, že poistná ochrana v prípade poistenia STORNA končí nástupom na predmetnú cestu. Následne vieme v prípade jej prerušenia využiť iné typy pripoistení ( napríklad pripoistenie prerušenia cesty, či nevyužitej dovolenky),
  • no a na záver už len výnimky – v poistení STORNA nemusia čakacie lehoty zbehnúť vždy… napríklad v prípade úmrtí, či živelnej pohromy.

O tom si ale povieme nabudúce. Postupne sa budeme venovať tomu, čo vlastne toto pripoistenie chráni, aké sú limity, či úskalia pri hlásení. To všetko nás čaká v ďalších dieloch nášho seriálu o POISTENÍ STORNA ZÁJAZDU.

Úspešné dni prajeme priatelia a pamätajte – ak si nie ste v poistení istí, vždy sa radšej opýtajte. Je to stále lepšie ako mať problém vtedy, keď sa dejú vážne veci… pri poistnej udalosti.

Na záver vám ponúkame BONUS, a to krátky prehľad lehôt, do akých je pripoistenie STORNA potrebné zakúpiť a aké čakacie lehoty plynú v prípade, ak ho zakúpime neskôr: