Zrážka so zverou: Ako sa nepripraviť o poistné plnenie?

25.10. 2021

Blíži sa zimné obdobie, a to pre vodičov znamená zvýšené riziko stretu so zvieratami. Ako sa zachovať, čo urobiť a na čo v situácii, ak zviera zrazíme nezabudnúť? Tak práve o tom je dnešný článok.

V posledných týždňoch sa na akadémii stretávame čoraz viac s prípadmi, kedy po zrážke so zvieraťom vodič nevolal políciu, či asistenčnú službu a následne pri likvidácii prišlo nemilé prekvapenie – poisťovateľ plnenie zamietol alebo čiastočne krátil.

Poďme pekne po poriadku.

Ak zrazíme zviera, spôsobíme hmotnú škodu majiteľovi zvieraťa. Majiteľom môže byť fyzická osoba, no v prípade lesnej zveri je to správca poľovného revíru. Zákon hovorí, že ak spôsobíme škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, sme povinní túto osobu ihneď upovedomiť a vyplniť s ňou príslušné tlačivo ( tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody podľa osobitného predpisu). Jednoducho povedané, máme kontaktovať správcu revíru a podať informáciu o tom, že sme zver zrazili.

Ak tak neurobíme, považuje sa táto škodová udalosť za dopravnú nehodu. A k dopravnej nehode sme zase povinní privolať Políciu.

V tomto bode si možno poviete, že to začína byť trochu komplikované. Ako z toho von a ako si v týchto situáciách pomerne jednoducho poradiť?

  1. Ak zrazíte zviera, vždy kontaktujte Políciu. Urobte tak ešte z miesta nehody a trvajte na príjazde hliadky.
  2. Požiadajte Políciu o kontaktovanie Správcu poľovného revíru– splníte si tak ohlasovaciu povinnosť a príslušníci Policajného zboru vám s tým skutočne vedia pomôcť.
  3. Kontaktujte asistenčnú službu poisťovateľa, u ktorého máte svoje Povinné zmluvné poistenie – ak máte pripoistenie stretu so zverou, možno si budete chcieť škodu nárokovať práve z tohto poistenia. Kontaktovanie asistenčnej služby môže byť jedna z podmienok plnenia.
  4. Kontaktujte asistenčnú službu poisťovateľa, u ktorého máte svoje Havarijné poistenie. Rovnako zvykne byť v týchto poisteniach jednou z podmienok plnenia práve včasné zavolanie asistenčnej služby.
  5. Vyfotografujte si situáciu okolo poškodeného vozidla- poškodenia, okolie, atď.

Za žiadnych okolností neodchádzajte z miesta udalosti bez toho, aby ste vykonali vyššie uvedené kroky. Dokonca ani vtedy, ak zviera ušlo a vy ste ostali s poškodeným vozidlom, no „bez dôkazu“. Bezodkladne zastavte, vykonajte vyššie uvedené kroky a až potom pokračujte v jazde.

Jediný prípad, kedy je ospravedlniteľné porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona alebo poistných podmienok je vtedy, ak vám objektívne skutočnosti bránili dodržať povinné kroky.

Na záver pre vás máme pomôcku, ktorá vám v prípade poistnej udalosti pomôže jednoducho, ale hlavne rýchlo. Je to naša aplikácia ČO ROBIŤ AK, ktorá je dostupná pre androidy ale aj pre iOS.

Aplikácia obsahuje

  • dôležité telefonické kontakty, ale hlavne
  • kroky, ktoré vám pomôžu urobiť všetko tak, aby ste sa nepripravili o poistné plnenie.

Prajeme veľa šťastných kilometrov a nezabudnite- v prípade stretu so zverou je našou prvou a hlavnou úlohou zastaviť a zavolať na jedno jediné číslo – číslo Polície 158.