Seriál o POISTENÍ STORNA, časť II. Z akého dôvodu stornujeme zájazd – dôvod je podstatný!

+krátky prehľad

21.3. 2023

V minulej časti nášho seriálu o poistení storna sme sa zamerali na lehoty pre jeho dojednanie. V tej dnešnej sa pozrieme na to, z akých dôvodov vlastne ku stornu zájazdu môže prísť. Že ako to myslíme? Čítajte ďalej.

Dôvody storna sú uvedené v zmluve

Ak si dojednáme poistenie storna, ku stornu musí dôjsť z presne, poistnou zmluvou, vymedzených dôvodov. Jednoducho povedané – nie je jedno, čo sa stalo a prečo na dovolenku nemôžete odcestovať.

Každá poistná zmluva má jasne uvedené okolnosti, ktoré boli dôvodom pre vznik poistnej udalosti – storna zájazdu.

Tieto dôvody môžu byť napríklad :

 • Ochorenie, či úraz poisteného alebo spolucestujúcich,
 • Úmrtie,
 • Škody na majetku,
 • Súdne predvolania, právne úkony,
 • Covid- 19,
 • Nesplenenie podmienok pre vstup do dopravného prostriedku z dôvodu Covid -19,
 • Tehotenstvo,
 • Strata pracovného miesta,
 • Rozvod,
 • Dopravná nehoda,Vyhlásenie MV SR o nebezpečnej krajine z dôvodu živlu, či vojny,
 • a tak ďalej….

Každá poistná zmluva, a každý balík v nej, má tieto dôvody, ktoré vedú ku stornu zájazdu, vymedzené priamo v poistných podmienkach. Presne a detailne!

Čo to v praxi znamená?

V jednoduchých príkladoch povedané:

Dojednám vám storno a uvediem 5 dôvodov, ktoré sa musia stať, aby som vám náklady na storno vášho zájazdu preplatila. Ak to bude dôvod iný, náklady vám nepreplatím.

V inej zmluve vám ale uvediem 8 dôvodov, ktoré sa musia stať, aby som vám náklady na storno vášho zájazdu preplatila. Ak to bude dôvod iný, náklady vám nepreplatím.

A tak ďalej… pretože každý balík, každý produkt a každý poisťovateľ môže mať tieto dôvody iné. A o tom to je.

Poistenie storna neuhrádza náklady na storno zájazdu za každých okolností, ktoré sa nám v živote pritrafia.. plní v prípade, ak nastane jeden z dôvodov, ktoré sú menované vo vašej poistnej zmluve, v konkrétnom balíku poistenia storna.

Rada na záver

Ak chcete mať toto poistenie prispôsobené svojim potrebám, zaujímajte sa o obsah poistných podmienok. Stále platí, že poistná zmluva je právny dokument, určuje čo bude plnené, za akých podmienok a v akej výške. No a určite sa zhodneme na tom, že je vždy lepšie to vedieť vopred, ako v čase, keď už škodová udalosť nastane.

Že ako sa s tým vyporiadať v prípade poistenia storna? Dbajte o to, aby ste mali vo vašej poistnej zmluve dôvodov pre vznik poistnej udalosti čo najviac – a hlavne takých, ktoré sa vás týkajú. Ak ste dávno po maturite, nehrozí vám vojenská služba, či ani omylom nebudete tehotná, vyberajte také poistenie storna, ktoré odpovedá na to, čo sa vo vašom živote môže stať a zabrániť odchodu na dovolenku – choroba, úraz, živel, nesplnenie podmienok pre vstup do dopravného prostriedku z dôvodu vyššej nameranej teploty a podobne.

Je jasné, že poistná udalosť je niečo, čo vzniká náhodilo, ale stále platí, že si vyberáme ochranu na svoje potreby a životné situácie. Pre niekoho tou situáciou môže byť choroba, či úraz, pre niekoho hrozba, že neurobí maturitnú skúšku a bude musieť zájazd stornovať… práve preto je dobré sa vždy o obsahu toho, čo sme si vybrali, poradiť s odborníkom vo svojom okolí – so svojim sprostredkovateľom poistenia ;).

Tak šťastnú cestu priatelia a aby sme vám pomohli sa trochu vo svete dôvodov storna poistenia zorientovať, ponúkame krátky rýchly prehľad oblastí dôvodov, s ktorými sa na trhu poistenia viete stretnúť. Dôvody sú všeobecné, pre konkrétne podmienky určite nazrite do poistných podmienok.

Vaša Slovenská akadémia poisťovníctva.