Na talianske svahy bez poistenia: od 01.01.2022 vám hrozí pokuta

20.12. 2021

Od 1. januára 2022 budeme musieť pri lyžovaní v Taliansku dodržiavať nové predpisy. Predpisy okrem iného vyžadujú, aby osoba mladšia ako 18 rokov nosila prilbu. Zmeny sa netýkajú iba lyžovania, ale aj snowboardingu, telemarku, záprahu a sánkovania. Osoba zodpovedná za porušenie tohto ustanovenia vyhlášky, podlieha správnej sankcii vo forme pokuty vo výške od 100€ do 150€.

Rovnako je potrebné dať si pozor na požitie alkoholických nápojov, ktoré bude na svahoch kontrolované. Za porušenie zákazu hrozí pokuta od 250€ až do výšky 1 000€.

Povinnosti sa dotknú aj poistenia, konkrétne povinnosti uzatvoriť si poistenie zodpovednosti za škody alebo zranenia spôsobené tretím osobám.

Vyhláška 40/2021 v článku 30 uvádza – „Lyžiar, ktorý využíva skialpinistické svahy, musí mať platné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu alebo zranenie spôsobené tretím osobám. Prevádzkovateľ vybavených lyžiarskych areálov, s výnimkou vyhradených pre bežecké lyžovanie, je povinný sprístupniť užívateľom pri kúpe tranzitného lístka poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú ľuďom alebo na veciach “

Za porušenie povinnosti dojednania poistenia zodpovednosti hrozí pokuta vo výške od 100€ do 150€.

Nová vyhláška neuvádza povinnú výšku limitu pre poistenie zodpovednosti.

Odporúčame skontrolovať si svoje cestovné poistenie a v prípade, že Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví v ňom chýba, doplniť ho. Pri lyžovaní v Taliansku je to od nového roka povinné, no tento typ poistenia by nemal chýbať pri žiadnom type cesty do zahraničia- či už športujeme alebo nie.