Do zahraničia bez rodičov: čo musí mať dieťa so sebou

21.9. 2023

Čo potrebuje maloleté dieťa na vycestovanie do zahraničia? Na túto tému sa pozrieme v dnešnom našom príspevku.

Cestovný pas alebo občiansky preukaz

Každé dieťa môže vycestovať jedine s platným cestovaným dokladom. Tým je samozrejme cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Nakoľko držiteľom občianskeho preukazu môže byť od roku 2019 aj občan mladší ako 15 rokov, vie byť tento doklad na cesty do zahraničia alternatívou ku cestovnému pasu. Je ale potrebné, si možnosť vstupu do cieľovej krajiny s týmto typom dokladu overiť – hlavne v prípade leteckých ciest si letecké spoločnosti pri detských pasažieroch stále vyžadujú klasický cestovný pas.

V prípade, ak máte vy a maloleté dieťa iné priezvisko, pribaľte si so sebou pre istotu aj rodný list. V prípade potreby preukázania príbuzenského vzťahu vie byť práve tento doklad veľmi nápomocný.

Súhlas rodičov s vycestovaním

Okrem povinnosti mať vlastný pas alebo občiansky preukaz, každé dieťa, ktoré cestuje:

  • bez sprievodu alebo
  • s dospelou osobou, ktorá nie je jeho zákonným zástupcom, alebo
  • len s jedným z rodičov,

môže potrebovať osobitný (úradný) dokument podpísaný rodičmi, poprípade druhým rodičom alebo zákonným zástupcom či zástupcami, ktorý ho oprávňuje cestovať za uvedených okolností.

Táto záležitosť nie je upravená žiadnymi predpismi EÚ. O tom, či dieťa musí mať úradné povolenie podpísané jeho rodičmi alebo zákonnými zástupcami, rozhoduje každá krajina EÚ. Skontrolujte si presné pravidlá pre krajiny, do/z ktorých cestujete. (Zdroj)

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom a anglickom jazyku si viete stiahnuť TU

Vzor v SJ

VZOR v AJ

Zároveň si na stránkach Ministerstva vnútra viete podľa cieľovej destinácie overiť, či budú tieto doklady postačovať, alebo je potrebné urobiť iné kroky navyše – kontaktovať zastupiteľský úrad, či preklad súhlasu do iného jazyka ako angličtina.

Prečo je dôležité to nezanedbať?

Uveďme si príklad mamičky, ktorá pustila svoje dieťa na dovolenku s babkou. Na dovolenke sa prihodil malý úraz, ktorý bolo potrebné ošetriť. Následne ale nemocničné zariadenie odmietlo babke dieťa vydať. No a mamička si musela pre dieťa vycestovať osobne.

Tento príklad slúži práve pre ilustráciu toho, že síce v bežný deň na pláži človek nemusí byť kontrolovaný a preukazovať príbuzenský vzťah ku dieťaťu. Stačí však málo a z dovolenky sa môže stať veľmi nepríjemná skúsenosť, ktorej vieme predchádzať.

Takže nezabudnite, či už dieťa cestuje s jedným rodičom, s úplne inou osobou alebo bez sprievodu, okrem cestovných dokladov si vždy overujme aj iné potrebné dokumenty k ceste. Vyhneme sa tak nepríjemnostiam, ktorých by naši príbuzní museli byť zbytočne vystavení.

Všetko dobré priatelia, šťastnú cestu a bezproblémové zážitky praje Slovenská akadémia poisťovníctva.