Čítačka Výpisov zo zdravotnej dokumentácie zdravotných poisťovní

ProMedical reader prečíta stovky strán Výpisu zo zdravotnej dokumentácie doslova za pár sekúnd...a navyše, vám záznamy roztriedi podľa existujúcich poistných zmlúv.

Prečo je dobré čítať Výpis zo zdravotnej dokumentácie?

Výpisy zo zdravotnej dokumentácie si môže vyžiadať likvidácia pri vzniku poistnej udalosti. Vie si tým overiť, či na vstupe do poistenia klient uviedol všetko tak, ako má uvedené aj v zdravotných záznamoch. Ak niečo zamlčal, môže na to doplatiť až zamietnutím poistného plnenia, či odstúpením od poistnej zmluvy.

Nebuďte viac pozadu! Čítajte Výpisy zo zdravotnej dokumentácie rovnako, ako to robia likvidátori poistných udalostí, a chráňte tým vašich klientov. Získajte dokonalý prehľad o ich zdravotnom stave už pri podpise zmluvy a nie až vtedy, keď poistná udalosť nastane.

Trvá vám čítanie Výpisu zo zdravotnej dokumentácie hodiny?

Nevadí, pretože teraz máme riešenie. ProMedical reader je jedinečná aplikácia, ktorá prečíta stovky strán záznamov za vás, a to doslova za pár sekúnd. 

A aby toho nebolo málo, ak zadáte existujúce poistné zmluvy klienta, záznamy vytriedi podľa toho, či vznikli pred alebo počas trvania týchto zmlúv. Tým vám dá odpoveď na to, či je alebo nie je vhodné poistnú zmluvu klientovi, vzhľadom na jeho zdravotný stav, vypovedať.

ProMedical reader prináša do vašej práce

jednoduchosť a profesionalitu.

Diagnózam priradí názvy za okamih

Už žiadne pracné hľadanie názvov pre kódy diagnóz v excelovských tabuľkách. ProMedical reader to urobí za vás a to v priebehu iba niekoľkých sekúnd.

Diagnózy vytriedi podľa existujúcich zmlúv

Vznikla diagnóza pred začiatkom poistnej zmluvy alebo až po? Aj na toto, časovo náročné ručné triedenie, môžete zabudnúť. ProMedical reader to urobí za vás a navyše, vám ku každej poistnej zmluve doplní odporúčania a závery.

Čítanie Výpisov zo zdravotnej dokumentácie nebolo nikdy jednoduchšie

Nahráte PDF, doplníte existujúce poistné zmluvy a hotovo. V prehľadom výstupe máte po ruke všetko, čo ku práci so zdravotnou dokumentáciou klienta potrebujete. 

A aby ste sa k tomu nemuseli vracať, výstup z aplikácie si viete rovno vytlačiť. 

Jednoduché, rýchle a hlavne maximálne efektívne pre prácu vyťaženého obchodníka, či jeho tímu.

Dohodnite si prezentáciu ešte dnes

Radi vám aplikáciu predstavíme bližšie a odpovieme na všetky vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať.