Zelená karta – koniec prechodného obdobia!

Prešiel práve rok prechodného obdobia, počas ktorého boli v platnosti oba typy kariet- pôvodná zelená a nový bielo- čierny variant. Bolo to práve kvôli tomu, aby poisťovne minuli zásoby predtlačených pôvodných kariet a plynulo prešli na novú, digitálne prijateľnejšiu bielo- čiernu verziu. 

Dôvody, ktoré viedli ku zmene? Tých bolo hneď niekoľko

Tým hlavným dôvodom bola práve zelená farba, ktorá bola v prípade tohto dokladu povinná. To obmedzovalo klientov v možnosti tlače v domácom prostredí. Doteraz bolo preto nevyhnutné vždy počkať na novú zelenú kartu od svojej poisťovne alebo zájsť osobne na pobočku a požiadať o vytlačenie tam. Zmena priniesla možnosť doručovania dokladu formou mailu vo formáte PDF, čo na jednej strane zrýchľuje a zefektívňuje komunikáciu, na strane druhej vytvára úsporu vo forme poštovného.

Druhým dôvodom je samozrejme jednostranná tlač. To umožní vytlačiť si doklad nenáročne a hlavne doma.

Tým tretím dôvodom je životné prostredie. Obdobie pandémie nám ukázalo nevyhnutnosť digitalizácie v rôznych oblastiach bežného života, čo sa ale vie do budúcna odraziť práve na menšom zaťažovaní životného prostredia. Tento krok je jedným z mnohých, kedy pôvodné riešenia nahradili postupne digitálne v celom rozsahu. Je preto len prirodzeným očakávaním, kedy budú zelené karty ako doklady nahradené digitálnou formou úplne.

Cestovanie v zahraničí

Slovenská kancelária poisťovateľov ( SKP) na svojej webovej stránke informuje:

„Dokument medzinárodnú poisťovaciu kartu ,zelená karta‘ môžete od svojej poisťovne dostať buď v zelenej farbe alebo bielo-čiernej farbe.
Keď sa budete v Slovenskej republike alebo v zahraničí preukazovať „zelenou kartou“, ktorá je potvrdením, že na vaše vozidlo je uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je dovolené, aby karta bola od 1.7.2020 v zelenej farbe alebo bielo-čiernej farbe.“

Dôležité je, že v prípade, ak disponujete pôvodnou zelenou kartou ( vydanou pred 1. júlom 2021) v zelenej farbe, viete sa ňou preukazovať do konca obdobia uvedeného na karte ( nájdete priamo na doklade vyznačené presným dátumom). 

Zasielanie dokladu poštou nekončí!

U klientov, ktorí si pri dojednávaní poistenia zvolili elektronickú formu komunikácie, bude forma doručenia dokladu elektronická, a to vo formáte PDF. U tých, ktorí preferujú zasielanie dokumentácie poštou, bude stále táto možnosť k dispozícii. V tomto prípade poisťovňa odošle doklad fyzicky priamo na adresu klienta.


Ako sa preukazovať pri policajnej kontrole?

Je pravdou, že elektronická forma je veľmi praktická a úsporná. Aj napriek tomu nie je doklad v PDF podobe považovaný za oficiálny. V prípade policajnej kontroly je potrebné preukázať sa vytlačenou verziou zelenej karty a preto ju majme po ruke vždy aj vo fyzickej tlačenej forme.

Najnovšie články

Naše semináre a kurzy