Project Description

Čo vám kurz prinesie?

 • Špecializáciu Staňte sa špecialistom v oblasti poistenia bývania.
 • Komplexnosť služieb Rozšírte svoju ponuku a staňte sa komplexným poradcom.
 • Trhový prehľad Získajte trhový prehľad a pohľad odborníka.

Pre koho?

Vzdelávanie je vhodné pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore poistenia a zaistenia.

Prečo?

Pochopiť samotné fungovanie produktov poistenia bývania- poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, zodpovednosti za škodu prislúchajúcu k produktom poistenia bývania. Obsahovo je vzdelávanie naplnené nasledovnými okruhmi tém:

 • vplyv legislatívy na poistenie bývania;
 • princípy fungovania produktov poistenia bývania;
 • náležitosti potrebné k príprave ponuky pre klienta;
 • ako sa správne rozhodovať pri výbere vhodného typu produktu a následne vhodného konkrétneho produktu;
 • kritériá porovnávania potrebné pre zhodnotenie produktu v komplexe- praktická stránka vzdelávania, ktorá je zameraná na orientáciu poslucháča v poistných podmienkach produktov, usmernenia na dôležité náležitosti a charakteristiky produktu, ktoré je nevyhnutné pri práci s ním brať v úvahu;
 • príklady z praxe ( prípadové štúdie).

Zároveň je vzdelávanie zamerané na zdokonalenie terminológie v danej oblasti poistenia a zlepšenie svojho odborného prejavu pri predkladaní a komunikácii návrhu klientovi.

O čom?

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI

 • Zákon číslo 40/1964 Zb. z. (hlava pätnásta: Poistné zmluvy)- Občiansky zákonník- vybrané časti zákona súvisiace s predajom poistenia bývania;
 • Poistenie nehnuteľnosti- fungovanie produktu; vysvetlenie terminológie; charakteristika doplnkových pripoistení, ktoré je možné dojednať v rámci trhu poistenia nehnuteľnosti;
 • Prax- zameraná na usmernenie poslucháča v situáciách výberu vhodného produktu pre klienta; odporúčania toho, na čo je dôležité sa pri výbere zamerať; vyhľadávanie rôznych predmetov poistenia a poistných rizík a ich správneho zaradenia do typu poistenia.
 • Prípadové štúdie.

POISTENIE DOMÁCNOSTI

 • Zákon číslo 40/1964 Zb. z. (hlava pätnásta: Poistné zmluvy)- Občiansky zákonník- vybrané časti zákona súvisiace s predajom poistenia bývania;
 • Poistenie domácnosti- fungovanie produktu; vysvetlenie terminológie; charakteristika doplnkových pripoistení, ktoré je možné dojednať v rámci trhu poistenia nehnuteľnosti;
 • Prax- zameraná na usmernenie poslucháča v situáciách výberu vhodného produktu pre klienta; odporúčania toho, na čo je dôležité sa pri výbere zamerať; vyhľadávanie rôznych predmetov poistenia a poistných rizík a ich správneho zaradenia do typu poistenia.
 • Prípadové štúdie.

Súčasťou vzdelávania je  prax komunikácie naučeného, nácvik odbornej komunikácie s využitím získaných vedomostí.

HARMONOGRAM VZDELÁVANIA

 1. deň

 • Zákon č. 40/ 1964 Zb. z.; 
 • Poistenie nehnuteľnosti- produkt: terminológia, štruktúra, fungovanie produktu, zásadné rozdiely, o ktorých je dobré vedieť;
 • Poistenie nehnuteľnosti- pripoistenia: prierez pripoisteniami v poistení nehnuteľnosti, ktoré sú na trhu dostupné;
 • Prípadové štúdie.

2. deň

 • Poistenie domácnosti- produkt: terminológia, štruktúra, fungovanie produktu, zásadné rozdiely, o ktorých je dobré vedieť; 
 • Poistenie domácnosti- pripoistenia: prierez pripoisteniami v poistení domácnosti, ktoré sú na trhu dostupné;
 • Poistenie zodpovednosti v poistení bývania;
 • Prípadové štúdie.

Pridajte sa k špičke v oblasti poisťovníctva!

Prihlásiť sa teraz

Obsah vzdelávania

Vzdelávanie je v rozsahu 2 dní a to vždy raz do týždňa. Jednotlivé dni nie je možné absolvovať samostatne, nakoľko témy na seba nadväzujú.

POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI

 • Zákon číslo 40/1964 Zb. z. (hlava pätnásta: Poistné zmluvy)- Občiansky zákonník- vybrané časti zákona súvisiace s predajom poistenia bývania;
 • Poistenie nehnuteľnosti- fungovanie produktu; vysvetlenie terminológie; charakteristika doplnkových pripoistení, ktoré je možné dojednať v rámci trhu poistenia nehnuteľnosti;
 • Prax- zameraná na usmernenie poslucháča v situáciách výberu vhodného produktu pre klienta; odporúčania toho, na čo je dôležité sa pri výbere zamerať; vyhľadávanie rôznych predmetov poistenia a poistných rizík a ich správneho zaradenia do typu poistenia.
 • Prípadové štúdie.

POISTENIE DOMÁCNOSTI

 • Zákon číslo 40/1964 Zb. z. (hlava pätnásta: Poistné zmluvy)- Občiansky zákonník- vybrané časti zákona súvisiace s predajom poistenia bývania;
 • Poistenie domácnosti- fungovanie produktu; vysvetlenie terminológie; charakteristika doplnkových pripoistení, ktoré je možné dojednať v rámci trhu poistenia nehnuteľnosti;
 • Prax- zameraná na usmernenie poslucháča v situáciách výberu vhodného produktu pre klienta; odporúčania toho, na čo je dôležité sa pri výbere zamerať; vyhľadávanie rôznych predmetov poistenia a poistných rizík a ich správneho zaradenia do typu poistenia.
 • Prípadové štúdie.

 • Zákon č. 40/ 1964 Zb. z.; 
 • Poistenie nehnuteľnosti- produkt: terminológia, štruktúra, fungovanie produktu, zásadné rozdiely, o ktorých je dobré vedieť; 
 • Poistenie nehnuteľnosti- pripoistenia: prierez pripoisteniami v poistení domácnosti, ktoré sú na trhu dostupné;
 • Prípadové štúdie.

 • Poistenie domácnosti- produkt: terminológia, štruktúra, fungovanie produktu, zásadné rozdiely, o ktorých je dobré vedieť; 
 • Poistenie domácnosti- pripoistenia: prierez pripoisteniami v poistení domácnosti, ktoré sú na trhu dostupné;
 • Poistenie zodpovednosti v poistení bývania;
 • Prípadové štúdie.

Súčasťou vzdelávania je  prax komunikácie naučeného, nácvik odbornej komunikácie s využitím získaných vedomostí.

Prihlásiť sa teraz

Získajte vzdelávaním

Workshop vám pomôže pochopiť samotné fungovanie produktov poistenia bývania- poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, zodpovednosti za škodu prislúchajúcu k produktom poistenia bývania. Obsahovo je vzdelávanie naplnené nasledovnými okruhmi tém:

 • vplyv legislatívy na poistenie bývania;
 • princípy fungovania produktov poistenia bývania;
 • náležitosti potrebné k príprave ponuky pre klienta;
 • ako sa správne rozhodovať pri výbere vhodného typu produktu a následne vhodného konkrétneho produktu;
 • kritériá porovnávania potrebné pre zhodnotenie produktu v komplexe- praktická stránka vzdelávania, ktorá je zameraná na orientáciu poslucháča v poistných podmienkach produktov, usmernenia na dôležité náležitosti a charakteristiky produktu, ktoré je nevyhnutné pri práci s ním brať v úvahu;
 • príklady z praxe ( prípadové štúdie).

Zároveň je vzdelávanie zamerané na zdokonalenie terminológie v danej oblasti poistenia a zlepšenie svojho odborného prejavu pri predkladaní a komunikácii návrhu klientovi.

Na konci tohto 2-dňového kurzu budete ovládať všetko, čo sa týka fungovania produktov poistenia bývania – poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu prislúchajúcu k produktom poistenia bývania. Či už je to vplyv zákonov, ako vlastne produkty poistenia bývania fungujú, ako klientovi pripraviť ponuku, ktorej povie Áno alebo tiež ako sa vlastne správne rozhodnúť pri voľbe vhodného produktu pre klienta. Dozviete sa tiež ako sa pri hodnotení produktu rýchlejšie orientovať v poistných podmienkach produktov, čo dôležité si treba všímať a čo treba brať do úvahy. A samozrejme, množstvo príkladov z praxe, ktoré vám pri vašej práci výborne poslúžia. 

Prihlásiť sa teraz

Prečo je odbornosť lepšia ako čisto emočný predaj?

Naši absolventi odpovedali takto:

 • budujem si dôveryhodnosť u klienta, nevymení ma za iného makléra hneď pri prvej príležitosti;
 • klient vidí, že tomu rozumiem;
 • emócie sa u ľudí menia, fakty ostávajú;
 • klient ma skôr odporučí svojim známym;
 • mám konkurenčnú výhodu oproti iným maklérom;
 • zamedzím tým fluktuácii klienta (situácii, kedy klient prestane byť mojim klientom, emočne ho zlomí a preberie iný maklér);
 • keď nemám svoj deň (vstanem ľavou nohou z postele), zapnem “autopilota” a viem improvizovať odbornými znalosťami;
 • odborník predáva jednoduchšie, ľahšie;
 • ja, ako odborník, som takto sebaistejšia vo svojej práci, klient to vníma;
 • kvalitnejšia, bohatšia klientela;
 • z kvalitnejšej a bohatšej klientely plynú zaujímavé kontakty aj pre mňa- nikdy neviem, kedy ich budem potrebovať ja (možno lekárov, právnikov, pracovníkov na katastri,…);
 • spokojnosť pri poistnom plnení u klientov;
 • ak som odborník, viem, že aj moje vlastné zmluvy sú v poriadku;
 • zamedzím fluktuácii klientov;
 • pritiahnem prominentnejších klientov;
 • nebudem musieť vyhľadávať a naháňať klientelu;
 • nekorektní klienti ma nebudú vyhľadávať. Zvýšim kvalitu klientely;
 • ustojím argumenty aj pred vzdelanejšími ľuďmi;
 • budú prichádzať odporúčania;
 • klient pochopí komplexnosť poisteného návrhu;
 • aj ten, čo nechcel bude chcieť;
 • klient vidí odbornosť nie “tlčhubu”;
 • hlbšia znalosť poistnej problematiky= kvalitná práca;
 • skôr získam a udržím si dôveru;
 • kvalitná argumentácia na otázky klientov;
 • som lepší, ako väčšina na trhu;
 • ustojím, aj keď klient bude mať poistné plnenie;
 • pritiahnutie väčšej skupiny ľudí- aj klientely, aj do tímu;
 • menšia fluktuácia;
 • vyššia dôvera;
 • viac odporúčaní;
 • vyššia odbornosť;
 • väčšia kvalita;
 • správne rozhodovania;
 • ľudia vyhľadávajú odborníkov, budú aj mňa;
 • som lepší, ako väčšina trhu;
 • hovorím o faktoch – “nie čo by bolo keby”;
 • vyšší profit pre klienta;
 • emócia sa u klienta vytratí, to že som odborník si bude pamätať;
 • väčšia istota pri predaji;
 • predaj je jednoduchší;
 • spokojnosť pri plnení z poistnej udalosti;
 • lepší prehľad pre klienta i pre mňa;
 • kvalitnejšia klientela – bonitnejší klienti;
 • vyššie sebavedomie;
 • jednoduchšia orientácia na poistnom trhu;
 • vyšší príjem;
 • väčšia spokojnosť na oboch frontoch 🙂 (klient, poradca);
 • prílev klientov s vyšším príjmom ( zvýšenie obchodu);
 • klient ma berie ako profesionála;
 • obchod je dlhodobejší;
 • zamedzím fluktuácii klientov;
 • odborne vysvetlené fakty- klient nie je prekvapený;
 • pri zrušení zmluvy viem, že som urobila maximum;
 • moja odbornosť- viac klientely;
 • odporúčania a ich rast;
 • jednoduchosť predaja ( viem to);
 • som dobrá v tom, čo robím – istota pri predaji;
 • odborné otázky-(nútime klienta premýšľať );
 • viem, o čom hovorím= dôveryhodnosť;
 • trh sa profesionalizuje, musím sa prispôsobiť;
 • emócie vyprchajú, vedomosti nie;
 • emócia mi zaručí sympatie, no nie u každého/ profesionál zaujme 90% ľudí;
 • istota a pohoda pri predaji= menej stresu;
 • vzbudenie bezpečia u klienta;
 • zbytočne klienta nestraším;
 • používam fakty zo života klienta- rozumie mi lepšie, než pri používaní faktov štatistického úradu;
 • nechávam klientovi priestor podieľať sa na tvorbe JEHO zabezpečenia; banky a poisťovne zabezpečujú SVOJE zisky;
 • budujem stabilnejšie profi vzťahy, opiť sa s klientom na grilovačke môžem aj neprofesionálne;
 • dôsledkom mojej odbornosti, je pozitívna emócia u klienta; a určite aj lepší a zdravší spánok 🙂 (pevnejšie ZDRAVIE);
 • odborná komunikácia síce REÁLNE vykreslí situáciu klienta; ale je tam POZITÍVNY výhľad do budúcna;
 • budujem si dobré meno v okolí; rešpekt voči mojej osobe je pre mňa dôležitý;
 • to, že komunikujem odbornejšie (ale stále zrozumiteľne pre klienta), podporuje aj môj osobnostný rast a moje ego sa teší;
 • posúvam klienta do finančnej stability (síce mu neviem ovplyvniť príjem, zato výdaj ÁNO);
 • finančná stabilita vedie k budovaniu majetku a o to predsa u klienta ide;
 • a klient si konečne môže povedať s HRDOSŤOU, že má finančného PORADCU (aj keď často aj psychológa, farára, právnika a pod…);
 • klient nemá dôvod rušiť zmluvy;
 • dlhotrvajúce zmluvy zabezpečujú aj môj pasívny príjem;
 • klienti pribúdajú; veď pozitívna reklama má tiež svoje čaro;
 • klient je zdravší, spokojnejší, čiže má kvalitnejší život;
 • moja odbornosť je moja ISTOTA; už rozumiem pojmu DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 😉 (bingo!!!);
 • som lepšia než väčšina trhu a nejde tu o namyslenosť ale o ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ;-);
 • vďaka mojej odbornosti prehodnocuje klient svoje priority a mení hodnotový rebríček;
 • a to najhlavnejšie: HODNOTOVÝ REBRÍČEK SOM SI ZMENILA AJ JA!!!! ;-);
 • lepšia profesionalita pred klientom;
 • stručnosť na stretnutiach , v jednoduchosti vysvetlené argumenty;
 • emócie sa môžu časom u klienta zmeniť;
 • argumenty nepodlezie ani konkurencia , kedže konkurencia robí predaj cez emócie;
 • klienti budú lepšie chápať , prečo by zmluvu mali mať;
 • predchádzanie zrušeniu zmlúv u klienta;
 • lepši vzťah s klientmi , budú vidieť, že o tie zmluvy sa skutočne zaujímam a poznám problematiku;
 • stabilný kmeň klientov;
 • klienti sa budú na mňa obraciať stále, keď budú niečo potrebovať;
 • možnosť nových klientov, ktorí hľadajú kvalitné sprostredkovanie;
 • rýchlejšie rozhodovanie klienta pri uzatváraní zmluvy;
 • fakty sú to , čo nikto nikdy neobíde a nespochybní;
 • posúva to mňa ako osobu v rámci vzdelávania , lepší pocit z práce;
 • využiť všetky dostupné argumenty a uistiť klienta;
 • máť dobré odporúčania;
 • spokojní klienti= spokojný sprostredkovateľ;</li
 • sústavne sa vzdelávať a učiť sa niečo nové a prenášať to do praxe;
 • lepší klienti, bonitnejši klienti;
 • efektívna práca s klentami;
 • prácu mať rád a vykonávať ju svedomite;
 • rozhovor by mal mať pre klienta pridanú hodnotu, čo by ho mohlo obohatiť;
 • informácie, ktoré mu poskytnem, aby mohol zúžitkovať;
 • nebáť sa opakovať veci už viackrát povedané;
 • mať z klientov svojich priateľov;
 • rozhovor s klientom zameraný na jeho cieľ, na jeho riešenia;
 • klientovi pomôcť pri riešení a plnení cieľa.

Prihlásiť sa teraz

LEKTORI KURZU

Ing. EVA STOKLÁSOVÁ
Ing. EVA STOKLÁSOVÁ
Riaditeľka a garantka vzdelávania SAPO, Poistný analytik,
Externý poistný konzultant, Lektor spolupracujúci s IBV NBS, n.o.
Poisťovníctvu sa venuje od r. 2004, pričom ako aktívny poistný analytik a lektor vystupuje 13. rok.
Je autorkou jedinečného konceptu vzdelávania určeného pre obchodníkov a sprostredkovateľov v oblasti poistenia.
Od roku 2010 pôsobí ako odborná konzultantka a lektor pre finančno – sprostredkovateľské spoločnosti pre oblasť životného a neživotného poistenia. Popri tejto činnosti sa dlhodobo zaoberá prípravami analýz poistenia pre rôzne subjekty trhu.

Dlhodobo spolupracuje s IBV NBS, n.o.

Pôsobila ako správca portálu pre dojednávanie online neživotného poistenia. V komerčnej poisťovni pôsobila ako produkt manažér pre životné a neživotné poistenie.

Povedali o kurze

“ Poistná škola –„Poistné podmienky pre životné poistenie“ pod vedením lektorky Ing. Evy Stoklásovej bola ozaj skvelá. I keď sa vo finančnom biznise ako sprostredkovateľ sa pohybujem  už 13 rokov určite mi tento seminár pomohol a som veľmi rád, že som sa ho mohol zúčastniť. Omnoho viac sa viem orientovať v poistných podmienkach, mám väčší  prehľad o krytiach, čakacích dobách v jednotlivých poisťovniach. A najdôležitejšie je to, že sa pred klientom cítim omnoho profesionálnejšie, jednoduchšie zvládam argumentáciu. Klientom viem ukázať prečo poistné sumy, ktoré som mu nadstavil sú správne a zabezpečujú mu dostatočnú ochranu. Klientom jednoducho tiež dáva zmysel. Som presvedčený o tom, že tento seminár by mal absolvovať každý sprostredkovateľ, ktorý sa pohybuje vo svete financií a poistenia. Už teraz sa teším na poistnú školu „neživotné poistenie“.

JURAJ MASÁR, Generálny reprezentant, spoločnosť OVB Holding AG

“ Cyklus Poistnej školy ( životné poistenie) bol jedným z najlepších školení zameraných na hard skills, ktoré som absolvovala. Som si istá, že absolvent vie byť prospešný nie len pri uzatváraní a správnom nastavení poistnej zmluvy, ale novonadobudnutými vedomosťami hlavne pri následnom servise. Seminár prebieha formou praktickej výuky čítania poistných podmienok, čo na prvý pohľad znie nudne ( prognózy o vlnách mikrospánku počas školenia sa, našťastie, nepotvrdili). Kombinácia osobnosti lektorky a jej nespočetných príkladov z vlastnej praxe garantuje udržanie pozornosti účastníka od prvej do poslednej minúty.“

ZUZANA TATÍKOVÁ, Finančný sprostredkovateľ SENIOR, spoločnosť Fincentrum, a.s.

JEDNORÁZOVO

159
 • Plus mesačný prísun informácii od nášho mediálneho partnera- týždenník TREND.

DVE JEDNODUCHÉ PLATBY

89 x 2
 • Plus mesačný prísun informácii od nášho mediálneho partnera- týždenník TREND.