Sprostredkovateľ nového desaťročia = odborník

Píše sa rok 2020 a sprostredkovanie poistenia nikdy nezažívalo také zmeny, ako roky posledné. Legislatívne úpravy, nároky na odbornosť, či zásahy do províznych systémov a systémov odmeňovania.

To, čo sa dlhodobo ukazuje ako téma číslo jeden je ale vzdelávanie. Alfa a omega každého povolania a základ fungovania každého profesionála. Ako je na tom ten váš sprostredkovateľ poistenia, viete čím v skutočnosti počas roka vlastne odborne prechádza?
Zákon upravuje a reguluje vstup do sektora, a to osobitným finančným vzdelávaním, či povinnými licenčnými skúškami Národnej banky Slovenska. Je to taká povinná jazda, ktorú spozná každý, kto do podnikania s poistením vstúpiť chce. Tam to ale častokrát skončí a rozvoj sprostredkovateľa sa upriami na obchodné a predajné zručnosti. To je na jednej strane v poriadku, nakoľko v zásade o obchod ide, no vyváženie vo forme odborných znalostí je potrebné a nevyhnutné rovnako.Projekt „Dnes sa vzdelávam pre svojho klienta“ je tu pre to, aby ukázal slovenskému občanovi, že my chceme. Že sprostredkovatelia poistenia nie sú len bábky chodiace od zvončeka k zvončeku, či „obchodníci s teplou vodou“. Naša akadémia vytvorila koncept vzdelávania, ktorý je veľmi podobný tomu školskému konceptu. Transparentne ukazuje, čím sprostredkovateľ musí prejsť: semináre, workshopy, besedy, a to fyzicky, nie on-line alebo diaľkovo. Hovoríme o rekvalifikácii, ktorá si vyžaduje čas a štúdium. Je to taká základná a stredná škola poisťovníctva. Tá vysoká škola sú už obchodné, manažérske a marketingové zručnosti.  Vnímame ich ako potrebné, no v systéme vzdelávania až druhoradé, je totižto náročné byť skvelý obchodník, ak neviete, čo vlastne predávať idete.
Na webovej stránke si klient vie pozrieť náplň seminárov, školiacich lektorov, či dĺžku trvania vzdelávania svojho sprostredkovateľa. Koncept je nastavený tak, aby si poslucháč prešiel každou časťou poistenia, pričom odborné témy prednášajú experti z vysokých škôl, štátnych inštitúcií, či priamo z poisťovní. Začíname už na budúci týždeň, a to sériou besied, ktorej sa môže zúčastniť každý, kto chce.
Slovenská akadémia poisťovníctva je miestom, kde nemusíme, ale chceme! Chceme ukázať, že sa vzdelávať vieme, a záleží nám na našom odbornom napredovaní. Chceme ukázať, že nám nie je jedno, čo predávame. Chceme ukázať, že toto povolanie je profesiou a naši absolventi robia všetko pre to, aby zabezpečili pre svojich klientov všetky dostupné informácie, ktoré nám trh poistenia ponúka. Chceme týchto profesionálov podporovať a zviditeľňovať, čím sa len priblížime tomu, čo je v zahraničí bežné: mať odborníka, ktorému dôverujem, pretože jednoducho vie.
Sen, ilúzia, vízia? Dovolím si tvrdiť, že iba realita.
Väčšina z nás vstupuje do svojich profesií s presvedčením, že budeme budovať, vylepšovať, pomáhať. A je jedno, či firme, alebo spoločnosti celkovo. Je len málo tých, ktorí sa do niečoho pustia s jedinečným predsavzatím škodiť. „Sprostredkovateľov poistenia vzdelávam 15. rok. Nezažila som jediného, ktorý by mi povedal „pani Stoklásová, tak a teraz ideme škodiť. Mojej rodine, priateľom, okoliu… „ . Práve naopak… Boli to príbehy ľudí, ktorí sa chceli niečo zaujímavé naučiť, v niečom ich poisťovníctvo chytilo za srdce a povedali áno tomuto povolaniu.“, hovorí Eva Stoklásová, riaditeľka Slovenskej akadémia poisťovníctva.
Zrejme sa teraz udriete do čela a poviete si „jasné, veď „poisťováci“ to robia iba a jedine pre peniaze“… avšak tí, ktorí ste si toto povolanie vyskúšali a nie ste z kameňa, viete, že je to o inom… o osudoch rodín, ľudí, ich budúcnosti, a o tom, čo vďaka vašim riešeniam môžu dosiahnuť.
To je to, o čo sa na akadémii denno-denne snažíme. Vrátiť tejto profesii punc kvality a skrz vzdelaných sprostredkovateľov finálne pomôcť jednotlivému klientovi. Aby sa tento vedel spoľahnúť na slová nášho absolventa, na jeho riešenia, a na jeho profesionalitu. Pretože je úplne jedno, v ktorej spoločnosti sprostredkovateľ pôsobí. Ak rozumie princípom poistenia, tomu ako funguje a aké úskalia môžu jeho klienta postretnúť, vie vytvoriť kvalitné portfólio pod akoukoľvek hlavičkou. A preto sme tu.


Korektúra: Lucia Černáková