Rozhovor s riaditeľkou Slovenskej akadémie poisťovníctva o Insurance Academy Clube

Riaditeľku Slovenskej Akadémie poisťovníctva Ing. Evu Stoklásovú sme vyspovedali ohľadom nového projektu, ktorý bol len nedávno spustený, Insurance Academy Clubu. Čo to je, za akým účelom vznikol a čo z neho môžete získať, presne o tom sa budeme spoločne rozprávať v tomto rozhovore.
Poďme na to.


Takže aby sme čitateľom na úvod vysvetlili…čo to vlastne Insurance Academy Club je?
Ak by som to mala zovšeobecniť, tak Insurance Academy Club je miestom, kde sa združujú sprostredkovatelia, ktorí sa radi a pravidelne vzdelávajú. Chápu, že pracujú v sektore, v ktorom je vzdelávanie nevyhnutnosťou a že k tomu, aby vedeli dôsledne a správne robiť svoju prácu si musia pravidelne aktualizovať svoje vedomosti a znalosti. Veď uznajte, či by ste si nechal pripravovať účtovníctvo niekým, kto sa vzdeláva iba na nevyhnutnej úrovni alebo niekým, kto má vedomostí a znalostí viac. Asi tým druhým, však? A takto to je aj v sprostredkovaní poistenia. Ak sa nevzdelávate, strácate prehľad. Ak strácate prehľad, tak máte čoraz menšiu šancu poradiť dostatočne objektívne a profesionálne.


Ako vznikol nápad vytvoriť takýto klub?
Povedala by som, že skôr prirodzene vyplynul. Vzdelávaniu sprostredkovateľov sa venujem cez 14 rokov a vždy som si kládla otázku, ako vie bežný človek zistiť, či sa jeho sprostredkovateľ ozaj vzdeláva a aké všetky odborné semináre navštevuje. Ako si vie vybrať, ak sa rozhoduje medzi dvoma sprostredkovateľmi? Videla som na mojich poslucháčoch, že sú to ľudia, ktorí investujú ohromné množstvo času a financií do zvýšenia svojej odbornosti a na druhej strane boli ľudia, ktorí sa doslova smiali z toho, že na školenia absolútne nemajú potrebu chodiť. Prišlo mi to nefér, ale nie voči nim.. práve voči ich klientom. No a takto som postupne dospela k záveru, že je na čase odhaliť to, ako na sebe sprostredkovateľ poistenia ozaj pracuje. Vytvoriť vzdelanostné profily a tým ukázať bežnému človeku, aký je rozdiel medzi jednotlivými sprostredkovateľmi, čo sa týka ich odbornosti a absolvovaného vzdelávania. Myslím tým vzdelávania navyše oproti zákonnému, ktoré je povinné.


Je tu pre to priestor? Neexistuje už nejaký takýto klub?
Podobná služba na našom trhu pre sektor Poistenie a zaistenie neexistuje. Sprostredkovateľa je možné dohľadať na stránke Národnej banky Slovenska, no tento register sa týka povinnej skúšky, ktorú musí absolvovať každý, kto sa sprostredkovaniu chce aktívne venovať. Typ registra, aký poskytujeme my, na trhu aktuálne nie je. Tým je jedinečný.


Tento klub je teda pre sprostredkovateľov. Prečo by sa mal o tom sprostredkovateľ zaujímať? Aké konkurenčné výhody mu to prináša oproti tomu, ak by v klube nebol?
Sprostredkovateľ si u nás vytvára svoj vzdelanostný profil. Je to jeho aktívum, ktoré vie využiť do budúcna, a to či už preukázaním svojich aktivít v oblasti vzdelávania pri stretnutiach priamo s klientmi alebo v prípade uchádzania sa o zamestnanie v sektore poisťovníctva. Dlhodobým budovaním svojho profilu vie vytvoriť hodnotný obraz seba a tým zvýšiť svoje postavenie na trhu poistenia. Klient si určite rád vyberie vzdelaných poradcov, vzbudzuje to dôveru a istoty.


A je to iba o tom alebo mu tento klub prináša ešte aj iné výhody?
Klub našim členom prináša aj mnoho iných výhod. Za všetky spomeniem hlavne vlastnú podstránku, neobmedzený prístup k materiálom, ktoré distribuujeme, skorý prístup k vyhlásených termínom kurzov, či kvartálne vzdelávanie našimi lektormi. Benefitov je mnoho a časom plánujeme stále nové a nové.


Kde konkrétne a ako sú sprostredkovatelia propagovaní?
Našim mediálnym partnerom je týždenník Trend. Takže naše aktivity propagujeme buď v online podobe alebo v tlačenej verzii tohto týždenníka. Pravidelná propagácia je samozrejme zaručená hlavne priamo v našich distribučných kanáloch- Facebook stránka akadémie, chatbot SAPO, mailové newslettre. Aktuálne spúšťame LinkedIn konto, kde rovnako budeme práve aktivity klubu pravidelne promovať. Využívame rôzne možnosti pre zviditeľnenie noviniek našej akadémie.


Môže sa do tohto klubu prihlásiť každý?
Sprostredkovateľ musí mať riadne absolvované zákonom dané osobitné finančné vzdelávanie a skúšky Národnej banky Slovenka. Toto sú dve hlavné podmienky. Aktuálne vstup nebudeme inak limitovať, no časom vstupné podmienky mierne sprísnime.


A tým je teda zaručená kvalita a určitý štandard kvality.
Kvalita a štandard bude priebežne kontrolovaná nami. Vo zverejnených vzdelanostných profiloch musí figurovať vzdelávanie, ktoré spĺňa určité štandardy. Postupne našich pristupujúcich členov usmerňujeme v tom, aké vzdelávanie je na vzdelanostný profil vhodné pridať. Cieľom je zaručiť bežnému občanovi prehľad o celkovom vzdelaní konkrétneho sprostredkovateľa, o jeho aktivitách v online priestore, publikačnej činnosti, atď. Klient si určite rád pozrie odborný profil človeka, ktorý mu bude radiť v nastavení jeho rodinného poistenia. A to je to, čo chceme zabezpečiť- transparentnosť.


Kde sa môžu sprostredkovatelia do tohto klubu prihlásiť?
Registrácia prebieha dvojfázovo. V prvom kroku vyplní sprostredkovateľ registračný formulár a zašle nám podklady v ňom uvedené. Následne profil zhodnotíme a zašleme stanovisko o prijatí, prípadne zamietnutí žiadosti. Prijatý poslucháč nám doloží chýbajúce informácie a stáva sa právoplatným členom nášho klubu.


Ďakujeme za rozhovor a pre viac informácií ohľadom Insurance Academy Clube, kliknite sem.

Najnovšie články

Naše semináre a kurzy