Pre koho?

Vzdelávanie je vhodné pre sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní a finančných inštitúcií v Sektore poistenia a zaistenia.

Prečo?

Pochopiť samotné fungovanie produktov neživotného poistenia. Obsahovo je vzdelávanie naplnené nasledovnými okruhmi tém:

  • vplyv legislatívy na neživotné poistenie;
  • princípy fungovania produktov neživotného poistenia;
  • náležitosti potrebné k príprave ponuky pre klienta;
  • ako sa správne rozhodovať pri výbere vhodného typu produktu a následne vhodného konkrétneho produktu;
  • kritériá porovnávania potrebné pre zhodnotenie produktu v komplexe- praktická stránka vzdelávania, ktorá je zameraná na orientáciu poslucháča v poistných podmienkach produktov, usmernenia na dôležité náležitosti a charakteristiky produktu, ktoré je nevyhnutné pri práci s ním brať v úvahu;
  • príklady z praxe ( prípadové štúdie).

Zároveň je vzdelávanie zamerané na zdokonalenie terminológie v danej oblasti poistenia a zlepšenie svojho odborného prejavu pri predkladaní a komunikácii návrhu klientovi.