Objavte 23 stratégií, ktoré vám pomôžu premeniť obyčajných cudzích ľudí na vašich fanúšikov, nasledovateľov a klientov.

 1. Príprava – zhromažďovanie surového materiálu
 2. Vybudujte si status autority
 3. Povedzte záujemcovi, čo niečo NIE JE
 4. Dajte záujemcovi vydýchnuť: Nie je to vaša chyba
 5. Strach a úzkosť
 6. Pocit viny
 7. Tajomstvá
 8. Dôvod prečo – predajný text
 9. Nástroje na získanie pozornosti
 10. Na výhody orientovaný predajný text a odrážky
 11. Tvorenie príťažlivých ponúk
 12. Prezentácia ceny
 13. Odpovedanie na otázky, námietky a dôvody, prečo nereagovať
 14. Prevrátenie rizika
 15. Spoločný nepriateľ
 16. Romantizovanie kameňa – hľadanie zaujímavého
 17. Rozprávanie príbehu
 18. Eliminácia konkurencie
 19. Dôkaz
 20. Aktuálnosť
 21. Vytvorenie urgencie pre okamžitú odozvu
 22. Zvolenie si jedinečného hlasu
 23. Písanie v jazyku pocitov

Kliknite nižšie a objednajte si tento online kurz ešte dnes.