Dohodnite si termín prezentácie ProMedical reader alebo nám zašlite svoju otázku:

SLOVENSKÁ AKADÉMIA POISŤOVNÍCTVA, s.r.o.

SLOVENSKÁ AKADÉMIA POISŤOVNÍCTVA, s.r.o.
Dunajská 8, Bratislava – Staré mesto, 811 08, SR

IČO: 52039854

DIČ: 2120891586

IČ DPH: SK2120891586

E-mail a telefonický kontakt

office@akademiapoistovnictva.sk

+421 0949 807 587

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.,

V Celnici 1028/10, Praha 1

2001655390/ 8330

Číslo účtu.: SK2983300000002001655390

BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX