“Poistenie nie je všeliek. Poistenie zvyšuje šancu na prežitie.”

Ak si sa práve plesol do čela, počkaj, neunáhli sa a skús sa pozrieť na to, ako to myslím.

1. V prvom rade je dôležité povedať si, že poistenie nemusí mať každý. Vôbec. Je to iba jeden z nástrojov, ktorý slúži na “doliatie peňazí” do rozpočtu, keď doň prestane plynúť (alebo sa obmedzí) príjem z našej práce. Rovnako však tento výpadok vieme riešiť inými spôsobmi – úspory, úver, iná práca, atď… Takže ešte raz – poistenie je iba jedna z možností. Nie jediná možnosť a už vôbec nie možnosť a potreba pre každého.

Sme rôzni a každý výpadok príjmu rieši po svojom. Niekto môže mať skutočne dobrú alternatívu, ktorá v čase, kedy nastane úraz alebo choroba, doplní finančný nedostatok a rodina tak funguje ďalej akoby sa nič nedialo. Niekto zase môže mať na účte 20 000 eur, ale nie je ochotný ich minúť na krízovú situáciu, pretože sú určené na niečo úplne iné (stavby, štúdium detí, atď., skrátka na niečo iné). A keďže vlastné peniaze míňať nechce, zvolí ako zdroj peňazí v prípade úrazu alebo choroby práve poistenie. No a niekto sa rozhodne, že žiadnu alternatívu nechce a uvidí, čo v prípade výpadku príjmu urobí. Aj to je možnosť.

Už to raz odznelo a ja to iba zopakujem- každý z nás je iný. Každý vo vypätej situácii reaguje po svojom (ako je zvyknutý, či ako mu je umožnené). Jediné, čo s istotou povedať môžeme je, že ak peniaze dôjdu, každý nejaký ten krok urobí. Otázka je aký bude.

2. V druhom rade je dôležitý počet. Čoho? Poďme opäť postupne a skúsme si uviesť príklad.
Ak si vezmeme dvoch zamestnancov s identickými platovými podmienkami, vieme celkom dosť presne menovať dávky, na ktoré majú nárok v prípade výpadku z práce. Vieme menovať, čo sa stane ak nastane pracovný úraz, ak pôjdu na PN. A to všetko je z matematického hľadiska iba určitý počet situácii, ktoré ak nastanú, je možné presne pomenovať, čo sa z finančného hľadiska bude diať.

Čo sa ale stane ak si jeden z týchto ľudí poistenie kúpi? Matematicky povedané si kúpil navyše 10, 100, 1 000 alebo 10 000 ďalších situácií (=poistných udalostí, ktorými sú choroby, úrazy, operácie, atď) , ktoré ak nastanú, tak mu do rozpočtu prídu práve tie peniaze, ktoré potrebuje a chýbajú mu a on získa čas. Čas na zahojenie, liečbu, čas na to, aby nemusel riešiť “látanie dier v rozpočte” a mohol sa v kľude a pokoji dať zdravotne doporiadku. Aký dlhý ten čas bude, závisí od jedinej jednej veci – nastavenia poistných súm. Ak sú nízke, tak toho času na liečbu veľa nebude a človek sa veľmi skoro bude musieť vrátiť k zarábaniu peňazí alebo k riešeniu chýbajúceho príjmu.

A to je princíp poistenia. Získať v konkrétnych situáciách konkrétne potrebné peniaze a dopriať si čas.

Problémom ale je, že ľudia majú často pocit, že si kupujú nekonečné množstvo týchto situácii, ktoré by sa im v živote mohli prihodiť. Takto to ale nie je a ani nefunguje. Ak si kúpite poistenie, tak počet situácií, na ktoré sa vzťahuje je rôzny – je limitovaný rozsahom a obmedzený výlukami. Každá zmluva, každý produkt ich s istotou má. A to je práve dôvod, prečo je veľmi dôležité vybrať si tak, aby tých situácií, ktoré si vo vašom poistení kupujete nebolo 100, či 1 000, ale oveľa, oveľa viac.

Takže, ak už sa rozhodnete, že tým riešením pre prípadné výpadky príjmu bude práve “nástroj” poistenie, dajte si záležať na tom čo kupujete. Pretože, a vrátim sa na začiatok – poistenie nie je všeliek. Poistenie zvyšuje vašu šancu na prežitie. A v koľkých situáciách, to už záleží na kvalite výberu každého z nás.

Eva Stoklásová

Najnovšie články

Naše semináre a kurzy