Riadiaci a organizačný tím

ZVYŠUJEME VAŠU HODNOTU

Robíme poisťovníctvo, žijeme poisťovníctvo, sme poisťovníctvo.

Naším spoločným cieľom je zvýšiť úroveň vzdelania v sektore poistenia a zaistenia, vychovávať odborne pripravených a zdatných profesionálov a v konečnom dôsledku prispieť k zlepšeniu vnímania tejto profesie verejnosťou.

Lektori, externí lektori a lektorské tímy

Ing. EVA STOKLÁSOVÁ
Ing. EVA STOKLÁSOVÁ
Riaditeľka a garantka vzdelávania SAPO, Poistný analytik, Externý poistný konzultant, Lektor spolupracujúci s IBV NBS, n.o.
BERNARD KOPRNA
BERNARD KOPRNA
Výkonnostný kouč, Social media specialist, Expert pre digitálny marketing, Lektor
prof. Ing. ERIKA PASTORÁKOVÁ, PhD.
prof. Ing. ERIKA PASTORÁKOVÁ, PhD.
Vedúca Katedry poisťovníctva a dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
JUDr. IMRICH FEKETE, CSc.
JUDr. IMRICH FEKETE, CSc.
Riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Odborný asistent Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UK BA
Ing. TOMÁŠ ONDRUŠKA, PhD.
Ing. TOMÁŠ ONDRUŠKA, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
FINANČNÁ SPRÁVA Slovenskej republiky
FINANČNÁ SPRÁVA Slovenskej republiky
Lektorský tím
Experti pre oblasť OCHRANY FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA
Experti pre oblasť OCHRANY FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA
Lektorský tím
Experti pre oblasť SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
Experti pre oblasť SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
Lektorský tím

Zvyšujeme vašu hodnotu

Prinášame vám semináre, kurzy, besedy a workshopy rôznej dĺžky a náročnosti. Hlavným vzdelávaním našej akadémie je dlhodobý 21 týždňový cyklus.

Vzdelávanie prepája teoretické znalosti s praktickými zručnosťami. Jedinečný koncept a dôraz na prax je zárukou vysokej kvality a pripravenosti u jednotlivých poslucháčov. Našou filozofiou je zvyšovanie odbornosti našich absolventov a to dlhodobo. Veríme, že budovaním profesionality jednotlivcov je možné postupne zmeniť úroveň vedomostí a odbornej zdatnosti celého odvetvia.