Získajte ročné členstvo v našom klube za zvýhodnené ceny. Poponáhľajte sa, súčasné ceny platia iba do 28. februára.

Členstvo v klube BASIC

41€16 €mesačne
 • V RÁMCI ONLINE VZDELÁVANIE ZÍSKAVATE:
 • 3x webináre za týždeň
 • Prístup do členskej FB skupiny
 • Možnosť zúčastniť sa špeciálnych doplnkových vzdelávaní za zvýhodnenú cenu
 • VLASTNÚ OSOBNÚ PODSTRÁNKU
 • 1X ZA KVARTÁL BONUSOVÉ VZDELÁVACIE DOPOLUDNIE
 • V NAŠEJ AKADEMICKEJ KNIŽNICI ZÍSKAVATE:
 • Záznamy z webinárov
 • Produktové listy, infografiky a prehľady, žiadosti
 • Materiály pre sebarozvoj

Členstvo v klube GOLD

66€ 33 €mesačne
 • V RÁMCI ONLINE VZDELÁVANIE ZÍSKAVATE:
 • 4x webináre za týždeň
 • Prístup do členskej FB skupiny
 • Možnosť zúčastniť sa špeciálnych doplnkových vzdelávaní za zvýhodnenú cenu
 • VLASTNÚ OSOBNÚ PODSTRÁNKU
 • 1X ZA KVARTÁL BONUSOVÉ VZDELÁVACIE DOPOLUDNIE
 • V NAŠEJ AKADEMICKEJ KNIŽNICI ZÍSKAVATE:
 • Záznamy z webinárov
 • Produktové listy, infografiky a prehľady, žiadosti
 • Materiály pre sebarozvoj
 • Analýzy neživotného poistenia
 • Megarozvoj s Bernardom Koprnom
 • Archív poistných podmienok

Členstvo v klube PLATINUM

791€249 €mesačne
 • ZÍSKAVATE:
 • VŠETKO V LEVELI GOLD
 • POISTNÝ PROFI TRÉNING
 • VÝKONNOSTNÝ PROFI TRÉNING

Zistite viac o výhodách, ktoré získate s členstvom v klube:

Členstvo v klube BASIC

41€ 16 €mesačne

Členstvo v klube GOLD

66€ 33 €mesačne

Členstvo v klube PLATINUM

791€249 €mesačne