Zmena poisťovne? O-P-A-T-R-N-E-!

V minulom diely sme sa venovali mýtu, ktorý hovorí o tom, že iba určitý počet poisťovní krízovú situáciu kryje a tie ostatné nie. Ak ste si túto časť nestihli prečítať, nájdete ju tu.

Moje meno je Eva Stoklásová, som riaditeľka Slovenskej akadémie poisťovníctva a vítam vás v pokračovaní nášho seriálu.


Počkať!- už sme si vysvetlili, že je v čase krízy rozumné počkať. Počkať na stanoviská poisťovní, verejné vyhlásenia a až potom sa rozhodovať o tom ako ďalej. Čo ale robiť, ak zistíme, že naša poisťovňa skutočne niečo nekryje? Napríklad ak nekryje poistné udalosti v dôsledku COVID-19. Ako sa zachovať?


Na úvod si zhrňme základné pojmy:

  1. Zdravotný dotazník- dokument, do ktorého uvádzate všetky informácie o svojom zdravotnom stave, ochoreniach, či úrazoch, ktoré ste v minulosti riešili alebo v súčasnosti liečite.
  2. Úrazové pripoistenia- také, ktoré kryjú iba a jedine úrazy.
  3. Chorobové pripoistenia- také, ktoré kryjú choroby ( iba choroby alebo choroby a súčasne úrazy).

Ako to teda funguje?

Poistná zmluva je v podstate skladačka, v ktorej sa nachádzajú rôzne pripoistenia a tie môžeme pridávať alebo vypúšťať. Podstatné je, že tieto pripoistenia vás chránia v rôznych situáciách. Tak napríklad- pripoistenia pracovnej neschopnosti.
Pracovná neschopnosť môže vzniknúť z rôznych dôvodov. Tieto dôvody rozdeľme na veľké skupiny
– Z dôvodu úrazu (zlomeniny, podvrtnutia, atď….)
– Z dôvodu choroby (bežné ochorenia, vážne ochorenia, Covid-19, atď…)
– Z dôvodu tehotenstva.


V tejto chvíli nám zrejme začína byť jasné, že poistná zmluva nie je určená iba na krytie Covid-19, ale aj na iné ochorenia, úrazy, či pre prípad pracovnej neschopnosti v súvislosti s tehotenstvom.

Covid-19 je iba jedným z ochorení, na ktoré sa krytie vzťahuje.

A presne takto to funguje v mnohých iných pripoisteniach, ktoré vo svojej zmluve máte. Neslúžia iba na krytie udalostí v súvislosti s Covid-19. Naopak, Covid-19 je jednou z možných situácií, na ktoré sa krytie vzťahuje.


Takže. Už sme pochopili, že ak Covid-19 ( alebo hocijaká iná situácia) v našej poistnej zmluve krytý nie je, myslíme na to, že to nebol jediný dôvod, pre ktorý sme si poistenie dojednávali.


Asi by som poisťovňu aj tak zmenil.


A vy tak samozrejme urobiť môžete. Ale! Kameňom úrazu sa stáva práve váš zdravotný stav. V poistení to funguje tak, že váš zdravotný stav je akousi priepustkou. Poisťovňa vás nechá vyplniť zdravotný dotazník a na základe neho zhodnotí, či poistenie vôbec môžete mať. Ak áno, tak či pre vás bude drahšie ako pre iných ľudí, alebo či vám dokonca niektoré pripoistenia zakáže úplne.

Tento proces vášho ocenenia je v skutočnosti to najdôležitejšie, čím pri uzatváraní poistenia prejdete. Majte na pamäti, že základným princípom poistenia je náhodilosť. To znamená, že všetko, čo sa po začiatku poistenia stane, by malo byť „tenkrát poprvé“. V praxi to znamená, že neduhy a zdravotné problémy, ktoré ste si do poistenia priniesli a už existujú, z veľkej časti do krytia spadať nebudú.
Suma sumárum, poistenie kryje to, čo vznikne, prejaví sa, či bude diagnostikované po začiatku poistenia.


Predstavme si to na jednoduchom príklade:
Vojdete do kancelárie sprostredkovateľa. Na pleciach máte veľký batoh s nápisom „Moje zdravotné ťažkosti“. Sprostredkovateľ vám povie, aby ste tento batoh nechali pri dverách a zabudli naň. Dá vám do ruky nový batoh, prázdny… a do toho budete odteraz zberať vaše zdravotné problémy, ktoré ale vznikli po začiatku poistenia. Práve na tieto novovzniknuté situácie sa vaše poistenie v krytí vzťahuje. Pri odchode si svoj starý batoh vezmete a už máte batohy dva.
Ten nový sa vám postupne opäť plní…a vy sa jedného dňa rozhodnete, že sa vám opäť poistenie znepáčilo…tak sa vydáte do kancelárie iného sprostredkovateľa a tento vás opäť požiada, aby ste vaše dva batohy nechali pri dverách. Vy už automaticky naťahujete ruku, pretože viete, že dostanete batoh nový a začínate od začiatku… V novom poistení sa krytie bude vzťahovať na nové situácie, ktoré vzniknú po začiatku poistenia. A takto dookola, až…. až sa jedného dňa s vašimi batohmi nevojdete do dverí. Zdravotných ťažkostí sa nezbieralo toľko, že vstup do poistenia už možný nie je a vy jednoducho neprejdete.
Áno…doslova ste si vymíňali zdravotný stav a všetko to, čo ste mohli mať plnohodnotne kryté má postupne štrbiny (výluky) alebo možné nie je vôbec. Hrozivá predstava?


Je dôležité vedieť, že s úrazmi je to o málo lepšie. Úraz je náhodilá situácia, a teda úrazové pripoistenia vie mať aj ten, kto má zdravotný stav horší. Nie je to ale pravidlom a neodporúčam sa na to spoliehať.


A teraz späť na začiatok- počas krízy ste zistili, že vaša zmluva niečo nekryje. Okamžite sa ju rozhodnete zrušiť.

Rada číslo 2 znie: Práve v tejto chvíli si spomeňte na batohy a na to, že je vaša zmluva určená aj na iné okolnosti ako presne a jedine na tú jednu.. Majte na pamäti, že to, čo vaša zmluva nekryje, si viete doplniť v inej poisťovni. Presne jedno riziko, jednu situáciu. 

Žijeme v modernej dobe, kde nám poisťovne umožňujú kombinovať, vyberať si a tak to využime. Čokoľvek nám chýba a niekde inde funguje lepšie, doplňme to. Neohrozujme sa ale tým, že budeme kvôli jednej krízovej situácii zahadzovať celú poistnú zmluvu a čo je horšie, s ňou aj svoj zdravotný stav.

V ďalšom diely nášho seriálu sa pozrieme na to, či sú všetky produkty jednej poisťovne “na jedno kopyto”.

Všetko dobré priatelia,

S pozdravom Eva Stoklásová

Najnovšie články

Naše semináre a kurzy